ติดต่อโฆษณา


สถิติเว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรู

สถิติเว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรู

ตัวอย่างผู้สนับสนุนเว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรู

ตัวอย่างผู้สนับสนุนเว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรู

เงื่อนไขการสนับสนุนเว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรู

1.โปรดตรวจสอบโปรโมชั่นล่าสุด


  • ข้อมูลบนเว็บไซต์อาจยังไม่ได้รับการอัพเดทล่าสุด ผู้ที่สนใจลงโฆษณาโปรดโทรติดต่อเพื่อสอบถาม ตำแหน่ง ราคาและโปรโมชั่นล่าสุด เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.เว็บไซต์ไทยกอล์ฟกูรูขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับลงโฆษณาดังต่อไปนี้ ในทุกตำแหน่ง


  • ไม่รับลงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ งาน-ตำแหน่งงาน รายได้เสริม รายได้พิเศษ ประเภท MLM
  • โฆษณาประเภทอื่นๆ ที่มีการโพสข้อมูลที่เยอะเกินไปจนทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้เข้าชม
  • ไม่รับลงโฆษณาทุกประเภทที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน
  • ไม่รับลงโฆษณาประเภทผิดกฎหมายแพ่ง อาญา กฎหมายลิขสิทธิ์ ศีลธรรม ของไทย

ติดต่อไทยกอล์ฟกูรู

E-Mail : marketing@commudev.co.th


Tel :  081-901-4440 (หนิง)


Sponsor Thaigolfguru