พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล แจก ต้นกล้ามหาสมบัติ  1,000 ต้น ใน“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 


พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล แจก ต้นกล้ามหาสมบัติ  1,000 ต้น ใน“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
 นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้  เปิด“โครงการแจกต้นกล้ามหาสมบัติ (เบาบับ) ครั้งที่ 1” โดย คุณพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี, พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี ,คณะกรรมการสมาคมสนามกอล์ฟไทย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ กอล์ฟ คลับ คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่  21 ตุลาคม  2563
        นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้  เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า” รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบต้นกล้ามหาสมบัติ ครั้งที่ 1 ของสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด ในวันนี้
      ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาและผลกระทบซึ่งเป็นกระแสที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  ผมจึงมีความเห็นว่า โครงการมอบต้นกล้ามหาสมบัติ (เบาบับ) ในวันนี้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ผมจึงขอมอบต้นเบาบับ ซึ่งเป็นต้นไม้หายาก ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีแอฟริกาเป็นต้นไม้ที่หายาก มีอายุอยู่ได้ถึง 800 ปี ทุกส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคได้ 
     เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรา   บรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ  และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกต้นไม้  เพื่อปรับและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เกิดความร่มรื่น ในพื้นที่ต่างๆ  ทั้งในชุมชน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ
     ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลา และให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้  ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบต้นกล้ามหาสมบัติ ในวันนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยสนามกอล์ฟทั่วประเทศ สามารถที่จะนำไปเพาะพันธ์ุแจกให้กับชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง สวนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟของท่าน เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำหรับต้นไม้ที่เราแจกในวันนี้ให้กับหลายภาคส่วน โดยเราเพาะชำต้นเบาบับ ขึ้นมาเองในสนาม แจกไปทั้งหมด 1,000 กว่าต้น และหวังว่าจะมีการต่อยอดต่อๆ ไปในอนาคต


No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

บทความล่าสุด

อ่านต่อ >>>

^