ต้องการขายสิทธิสมาชิกกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล ชลบุรี

ต้องการขายสิทธิสมาชิกกอล์ฟ แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล ชลบุรี

มี 2 สมาชิก แบบ นิติบุคคล ใช้สิทธิได้ 3 ท่าน และ แบบ บุคคลธรรมดา

สนามปรับปรุงใหม่ สวยมาก ท่านนักกอล์ฟสนใจกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ตลอดเวลา ราคาตกลงกันได้นัดโอนได้ทันที

คุณใหญ่ 089-1105574

e-mail:yaigreengolf@gmail.com

ขอบพระคุณมาก

ต้องการขายสิทธิสมาชิกกอล์ฟ แหลมฉบัง ฯลฯ แบบ นิติบุคคล ใช้สิทธิ 1 คน
ท่านนักกอล์ฟสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
คุณใหญ่ 089-1105574
ขอบพระคุณมาก
1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^