Timing (การจัดลำดับร่างกายในช่วงดาวน์สวิง)

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 5,567 0

Timing (การจัดลำดับร่างกายในช่วงดาวน์สวิง)

      คำว่า Timing ในความหมายของกอล์ฟแท้จริงคืออะไร? อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่ใกล้เคียงก่อน คือ
      1.Tempo
      2.Rhythm
      3.Timing

     
      แม้ว่า คำทั้งสามคำนี้จะมีความหมายเหมือนกันแปลว่า “จังหวะ” ครับ แต่ในทางกอล์ฟนั้นสามคำนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ Tempo แปลว่า จังหวะแต่ในทางกอล์ฟจังหวะในที่นี้มีความหมายว่า “ช้า” หรือ “เร็ว” เท่านั้นครับ เช่นท่านนักกอล์ฟบางท่านมีจังหวะในการสวิงที่เร็ว บางท่านมีจังหวะในการสวิงที่ช้า เป็นต้นดังนั้นในความหมายของผมก็คือท่านที่มี Tempo ที่เร็วนั้นไม่ได้ผิด หรือท่านนักกอล์ฟที่มี Tempo ที่ช้าก็ไม่ได้ถูกครับ แต่สิ่งสำคัญคือขอให้ท่านนักกอล์ฟพยายามรักษา Tempo ของท่านเอาไว้ครับ
     
      คำต่อมา Rhythm ก็แปลว่าจังหวะ แต่ในความหมายของกอล์ฟนั้นแปลว่า จังหวะการเคลื่อนไหว การเดินทางของหัวไม้หรือเหล็กว่าควรเดินทางในลักษณะที่มีความราบรื่น ไม่มีการกระตุกหรือหยุดชะงักในระหว่างที่หัวไม้หรือเหล็ก ทำการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นไม้จนจบการสวิง

      ส่วนคำว่า Timing ในทางกอล์ฟแปลว่า การจัดลำดับของร่างกายของท่านนักกอล์ฟนับจากช่วงที่ท่านนักกอล์ฟกำลังทำการ ดาวน์สวิง ซึ่งในคำนิยามได้บอกต่อครับว่า ส่วนใดของร่างกายอยู่ใกล้ลูกกอล์ฟมากที่สุดก็จะทำการจัดลำดับเข้ามาก่อน
     
      ยกตัวอย่างเมื่อท่านนักกอล์ฟลากไม้ขึ้นไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดของกอล์ฟ สวิงแล้ว ในช่วงทำการดาวน์สวิงนั้นร่างกายก็จะทำการจัดระบียบของร่างกายโดย 1.เข่า 2.เอว 3.ไหล่ 4.ศอก 5.มือ 6.หน้าไม้ ทำการจัดลำดับเรียงกันเข้ามาสู่จุดปะทะในลักษณะเช่นนี้แล้วฟอลโลว์ทรูออกไป ครับ
Timing (การจัดลำดับร่างกายในช่วงดาวน์สวิง)

     
      การจัดลำดับของร่างกายมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของร่างกาย ของท่านนักกอล์ฟ ในขณะที่ท่านนักกอล์ฟกำลังทำการดาวน์สวิง เพราะการจัดลำดับร่างกาย (Timing) มีผลโดยตรงต่อการเร่งความเร็วของหัวไม้ของท่าน (Club Head Speed) ดังนั้นจึงพอที่จะบอกได้ครับว่าในขณะที่ท่านนักกอล์ฟกำลังทำการดาวน์สวิง ร่างกายในส่วนใดของท่านนักกอล์ฟทำงานจัดระเบียบของร่างกายก่อน

หลังจากที่ท่านนักกอล์ฟทำการลากไม้ขึ้นไปจนถึงตำแหน่งที่จุดสูงสุดของกอล์ฟสวิงแล้ว
     
      ในช่วงทำการดาวน์สวิง ร่างกายก็จะจัดลำดับของการเคลื่อนที่เข้ามาดังนี้
      1. เข่าดึงเอว
      2. เอวดึงไหล่
      3. ไหล่ดึงศอก
      4. ศอกดึงมือ
      5. มือจะดึงหัวไม้ เพื่อเข้าสู่การปะทะ
     
      ทั้งนี้ ท่านนักกอล์ฟจะสังเกตเห็นครับว่าการปล่อยเกลียวของกอล์ฟสวิงที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการปล่อยเกลียวจากร่างกายส่วนล่างขึ้นสู่ร่างกายส่วนบน ซึ่งการจัดการกับร่างกายของท่านนักกอล์ฟในลักษณะนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการ สร้างความเร็วของหัวไม้
 
Timing (การจัดลำดับร่างกายในช่วงดาวน์สวิง)

     
      ในทางตรงกันข้าม ปัญหาของท่านนักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่หวังจะตีให้ได้ระยะก็คือ ท่านนักกอล์ฟอาจพยายามตีหรือเค้นพลังจาการใช้แขน “ทุบ” ลงที่ลูก ซึ่งถ้าท่านนักกอล์ฟเข้าใจหรือทราบหลักการของกอล์ฟสวิงตามที่ได้กล่าว คือรู้จัก Timing ดีขึ้น ก็จะทราบว่าการเค้นหรือเข่นวงสวิงทำให้การจัดลำดับร่างกายขณะดาวน์สวิงผิด พลาด ส่งผลต่อเนื่องทำให้ตีไม่ได้ระยะเพราะไม่มีความเร็วของหัวไม้ให้มาใช้งาน ครับ
     
      ความผิดพลาดโดยมากจะเกิดในช่วงที่ท่านนักกอล์ฟกำลังดาวน์สวิงครับ เพราะไม่รู้ว่าร่างกายส่วนใดควรจัดลำดับเข้ามาก่อน หรือ ท่านนักกอล์ฟบางส่วนอาจเคยได้ยินหรือได้อ่านคำแนะนำอื่นๆ อย่างเช่น ตอนดาวน์สวิงใช้สะโพกก่อน หรือ ช่วงดาวน์สวิงให้ใช้หัวไหล่ ซึ่งถ้าท่านนักกอล์ฟเข้าใจกับความหมายของคำว่า Timing ซึ่งเป็นภาพรวมก็จะทำให้เวลาที่มีคำแนะนำหรือข้ออ้างอิงต่างๆ เราก็จะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เช่น ช่วงดาวน์สวิงเริ่มจากสะโพก ซึ่งเวลาสะโพกหมุน เข่าก็ได้ทำหน้าที่แล้วจากนั้นปล่อยร่างกายส่วนอื่นๆ จัดลำดับเข้ามาสู่จุดปะทะพร้อมกัน เป็นต้นครับ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^