บทเรียนที่ไม่ต้องฝึกฝน

บทเรียนที่ไม่ต้องฝึกฝน

        กอล์ฟเป็นกีฬาที่สอนให้ผู้เล่นมีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เป็นเรื่องของมารยาทในบทเรียนที่ไม่ต้องฝึก แต่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ ซึ่งในปัจจุบันท่านนักกอล์ฟหลายคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้น้อยมาก จึงต้องรู้จักปฏิบัติตัวตามกติกาที่ได้จัดไว้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เล่นทุกคนอย่างมากที่สุด และที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันในระบบ Honor จะพบได้มากในสมัยอดีต เป็นการให้เกียรติกับผู้เล่นที่ตีออกจากแท่นทีออฟก่อน แต่ในสมัยนี้จะหาท่านนักกอล์ฟที่ใช้ระบบ Honor ได้น้อยมาก หรืออาจจะไม่ได้พบเห็นอีกเลยก็มี

บทเรียนที่ไม่ต้องฝึกฝน

        แต่ก็ยังคงมีนักกอล์ฟบางท่านที่ยังคงปฏิบัติตามระบบ Honor อย่างเคร่งครัด และยังสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างปกติสุข ถ้าท่านนักกอล์ฟสามารถรักษากติกาในสนาม เล่นกอล์ฟโดยให้เกียรติกันและกัน พึ่งพาอาศัยกัน ก็จะเป็นเรื่องดีที่สามารถทำเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้เห็น สังคมกอล์ฟก็จะดีขึ้นตามไปด้วย


 
บทเรียนที่ไม่ต้องฝึกฝน

        หากเราเริ่มสิ่งดีๆจากตัวเราเองไปสู่เพื่อนร่วมก๊วน และออกไปสู่สังคมกอล์ฟ โดยให้ความสำคัญของกติกามารยาทในสนาม ท่านนักกอล์ฟจะได้อะไรอีกมากมายจากการเล่นกอล์ฟ ประสบการณ์ที่ได้ก็สามารถนำไปสอบลูกหลานให้รู้จักการเคารพและรับผิดชอบต่อตัวเอง เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งดีๆที่ท่านนักกอล์ฟได้สั่งสอนเอาไว้ก็จะส่งผลดีต่อตัวเขา ทั้งความรับผิดชอบต่อตัวเขาเองและสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของเขาและของท่านนักกอล์ฟเอง
        อย่าแค่เล่นกอล์ฟเพื่อให้ได้เล่น หากศึกษาการเล่นและพยายามเข้าใจตัวเองจากการเล่นกอล์ฟ ท่านนักกอล์ฟจะได้อะไรอีกมากจากกีฬากอล์ฟ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^