การตีลูกตามเนินเขา (Hilly Lies)

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 2,838 0

 
การตีลูกตามเนินเขา (Hilly Lies)

การตีลูกตามเนินเขา เป็นลูกที่ยากแบบหนึ่งเช่นกัน ซึ่งจะแบ่งได้อีก 4 แบบ คือ
1.  การตีลูกขึ้นเขา (Uphill Lie)
การตีลูกแบบนี้จะง่ายกว่าการตีลูก ลงเขา โดยหลักการคือ ห้ามถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าซ้ายมายังเท้าขวาในขณะที่ลากไม้ขึ้น วิถีของลูกจะลอยโด่งสูงพุ่งไปทางด้านซ้ายของเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเล็งไปทางขวาของเป้าหมาย และต้องเพิ่มเหล็กขึ้นหนึ่งเบอร์
การตีลูกขึ้นเขา (Uphill Lie)

วิธีการเล่น
1.  ขณะยืนจรดลูก ตำแหน่งของลูกจะอยู่มาทางด้านเท้าซ้าย ยืนให้กว้างกว่าปกติ
2.  ทิ้งน้ำหนักตัวอยู่ด้านในของเท้าขวา แนวของไหล่จะอยู่ในแนวขนานกับพื้นเนินเขา
3.  ต้องเล็งหน้าเหล็กไปทางด้านขวาของเป้าหมาย
4.  ลากไม้ขึ้นตามปกติ เข่าขวาต้องอยู่นิ่งตลอด ห้ามถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าซ้ายมาเท้าขวา

2.  การตีลูกลงเขา (Downhill Lie)
การตีลูกแบบนี้จะค่อนข้างยาก หลักสำคัญ คือ น้ำหนักตัวต้องอยู่ที่เท้าซ้ายตลอด ช่วงล่างต้องนิ่ง หมุนเพียงช่วงไหล่ด้านบน เท่านั้น การตีลูกลงเขาลูกจะไม่ลอยโด่งแต่ลูกจะพุ่งลอยต่ำ และไกลกว่าลูกปกติ ดังนั้นต้องลดเหล็กมาหนึ่งเบอร์
 

การตีลูกลงเขา (Downhill Lie)

วิธีการเล่น
1.  จับกริพแบบโช้คประมาณ 1 นิ้ว ตำแหน่งของลูกจะอยู่ทางด้านเท้าขวา
2.  น้ำหนักตัวอยู่เท้าซ้ายตลอดการตีลูก ไหล่ทั้งสองข้างจะอยู่ในแนวระดับขนานกับพื้นเนินเขา
3.  ต้องเล็งหน้าเหล็กไปทางด้านซ้ายของเป้าหมาย
4.  ท่านนักกอล์ฟต้องยกไม้ขึ้นเล็กน้อย เพราะหน้าเหล็กจะสะดุดกับหญ้าหรือพื้นเนินเขาได้ คือ ควรหักข้อมือซ้ายลากไม้ขึ้นเล็กน้อย


3.  การตีลูกขึ้นเขาด้านข้าง (Uphill-Sidehill Line)
การตีลูกแบบนี้ คือ การตีลูกในตำแหน่งที่ลูกอยู่สูงกว่าเท้าทั้งสองข้าง ลูกนี้จะตีง่ายกว่าการตีลงเข้าด้านข้าง
 การตีลูกลงเขา (Downhill Lie)

วิธีการเล่น
1.  ตำแหน่งของลูกอยู่กึ่งกลางเท้าทั้งสองข้าง
2.  ยืนจรดลูกในลักษณะตัวเกือบตั้งตรง จับกริพแบบโช้คประมาณ 1-2 นิ้ว น้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้าเกือบทั้งหมด
3.  ปกติแล้วการตีลูกแบบนี้ จะเฉไปทางซ้าย จึงต้องเล็งไปทางด้านขวาของเป้าหมาย
4.  ช่วงล่างต้องนิ่ง มือ แขน ไหล่ ทำหน้าที่ในการลากไม้ และตีลูกตลอดวงสวิง

4.  การตีลูกลงเขาด้านข้าง (Downhill-Sidehill Line)
การตีลูกแบบนี้ คือ การตีลูกในตำแหน่งที่ลูกอยู่ต่ำกว่าเท้าทั้งสองข้าง เป็นลูกที่ตียากกว่าลูกอื่นๆ
 


Downhill-Sidehill Lineวิธีการเล่น
1.  ยืนจรดลูกกอล์ฟเหมือนนั่งอยู่บนเก้าอี้ ย่อเข่าทั้งสองข้าง น้ำหนักตัวอยู่ที่ส้นเท้าทั้งสองข้าง
2.  ปกติแล้วการตีลูกแบบนี้ จะเฉไปทางขวา จึงต้องเล็งไปทางด้านซ้ายของเป้าหมาย
3.  หลักสำคัญ ท่านนักกอล์ฟต้องจรดลูกในท่านั่งสวิงตลอดวงสวิง ช่วงล่างจะขยับได้เพียงเล็กน้อย ศรีษะต้องนิ่ง ตีเฉพาะ มือ แขน และไหล่
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^