ข้อผิดพลาด (Error) ตอนที่ 1

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 1,827 0


ข้อผิดพลาด (Error) ตอนที่ 1

      กอล์ฟเป็นกีฬาอีกชนิดครับ ที่ท่านนักกอล์ฟจะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องของความผิดพลาด และเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญมากที่ท่านเองหรือนักกอล์ฟในทุกระดับต้องที่จะลดความผิดพลาดไม่ว่าจาก “สวิง” ที่มีจากการจัดหน้าไม้หรือหัวไม้เข้าสู่การปะทะ เพื่อต้องการให้เข้ากลางหน้าไม้ หรือที่สำคัญที่สุด ก็คือ “ผล” ของลูกกอล์ฟที่เข้าเป้าหมาย โดยไม่ให้มีข้อผิดพลาด หรือถ้าจะมีก็ต้องน้อยที่สุด ท่านนักกอล์ฟอาจได้ยินคำพูดที่พูดกันบ่อยๆ ก็คือ “กอล์ฟคือเกมกีฬาชนิดหนึ่งที่ผู้ชนะในการแข่งขันก็คือผู้ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุด”
 


ข้อผิดพลาด (Error) ตอนที่ 1

      คำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดหรือไม่? คำตอบของผมก็คือ “คงไม่ใช่” แล้วมีอะไรที่มากกว่านั้นอีก?
     
      เมื่อเกิดความผิดพลาด สิ่งที่ท่านนักกอล์ฟต้องค้นหาและทำความเข้าใจก่อนก็คือ ลักษณะของข้อผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ “ไฟล์ทบอล (Ball Flight)” ที่ผมเคยเขียนถึงไปแล้วว่า ท่านนักกอล์ฟที่มีลักษณะของการตี Draw ลักษณะของการมีไฟล์ทบอลดังกล่าว มาจากทางเดินของไม้ที่มีลักษณะในออกนอก หรือ Inside out ณ จุดทำการปะทะหน้าไม้จะทำการรีลีส คือปิดเมื่อเทียบกับทางเดินแต่จะขนานกับเป้าหมาย ณ จุดที่ทำการปะทะ ลักษณะของไฟล์บอลก็จะเดินทางออกจากเป้าหมายไปทางขวา จากนั้นจะ Draw เข้าเป้าหมายที่ปลายทางครับ เป็นอันสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาดในช็อตนี้ครับ ถามต่อครับว่าแล้วจะเป็นเช่นนี้ทุกช็อตหรือไม่?
 


ข้อผิดพลาด (Error) ตอนที่ 1

     
      คำตอบไม่มีทางครับ แล้วถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะเป็นอย่างไร?
     
      ข้อผิดพลาดของคนที่มีลักษณะการตี Draw ก็จะมีตั้งแต่ข้อผิดพลาดเรื่องเล็กๆ ไปถึงข้อผิดพลาดเรื่องใหญ่ๆ ครับ จริงๆ “เรื่องเล็ก” หรือการผิดที่ดีก็มีนะครับ ความหมายก็คือข้อผิดพลาดของ Draw ไฟล์ทจะมีลักษณะ คือ Push ออกไป ลูกตรงออกไปทางขวาเฉยๆ ไม่เลี้ยวกลับเข้าครับ ความผิดพลาดจุดนี้เกิดจากหน้าไม้ ที่จุดปะทะไม่สามารถขนานกับเป้าหมายได้ ส่วน “เรื่องใหญ่” ของ Draw คือ รวบเข้าซ้าย จุดนี้ผิดที่ร่างกายใหญ่ หรือแนวของหัวไหล่ คือภาษากอล์ฟ อาจเรียกได้ครับว่า คร่อมเลยก็ได้ ทุบลงมา ไม่ยอมจัดลำดับให้ดี เป็นต้น

 

ข้อผิดพลาด (Error) ตอนที่ 1
 

      เช่นกัน ท่านนักกอล์ฟอาจได้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของไฟล์ทบอลของการ Push ได้เช่น ในกรณีที่สนามเป็น Dogleg ที่มีลักษณะการเดินทางจากซ้ายไปขวา การมีข้อผิดพลาดเล็กจากหน้าไม้ ที่ไม่สแควร์ไปผลิตทางเดินของบอลที่มีการเดินทาง จากซ้ายไปขวา ในกรณีเช่นนี้ท่านนักกอล์ฟอาจได้ประโยชน์ จากไฟล์ทบอลที่มีลักษณะจากซ้ายไปขวาเป็นต้นครับ
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^