ความสามัคคีในการทำงานในร่างกาย (Synchronize)

usericon weerin 17 พ.ย. 2558 2,022 0
ความสามัคคีในการทำงานในร่างกาย (Synchronize)


ผมขอขึ้นต้นด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า Synchronize ซึ่งแปลความหมายได้ว่า เชื่อมโยง, เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือ ทำงานเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งคำว่า Synchronize หรือ Sync นี้อาจตีความหมายเป็นเรื่องของ ความสามัคคีในการทำงานในร่างกายของท่านนักกอล์ฟ ก็ได้
 ความสามัคคีในการทำงานในร่างกาย (Synchronize)

     
        สาเหตุที่ผมนำเรื่องของการ Sync มาคุยในบทเรียนนี้เพราะเห็นว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากต่อการสร้างพลังใน การสวิงโดยปราศจากการเข่นหรือแรงบังคับที่ไม่จำเป็น
     
        การ Synchronize คือการทำงานที่สอดคล้องและมีการเชื่อมโยงกันระหว่างลำตัวและแขน โดยทั่วไปท่านนักกอล์ฟอาจเคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ศอกขวาแนบเข้าลำ ตัว ซึ่งในความหมายของการ Synchronize ที่ง่ายที่สุดก็คือ ในระหว่างที่ท่านนักกอล์ฟกำลังทำการดาวน์สวิง ศอกขวาของท่านจะมาประกบกับลำตัว ก่อนที่ท่านนักกอล์ฟจะทำการปล่อย (Release) หรือหมุนตัวออกไป        การจัดโครงสร้างของร่างกายแบบนี้ เป็นตัวย้ายพลังจากแรงหรือมวลสารที่มีจากแขนมาประกบกับกล้ามเนื้อชิ้นที่ ใหญ่กว่า ซึ่งก็คือลำตัว ก่อนที่จะทำการปล่อยพลังทั้งหมดลงไปสู่หัวไม้เพื่อไปใช้งานกับลูกกอล์ฟ ดังนั้นการ Synchronize จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ท่านนักกอล์ฟควรที่จะทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม หลักการที่ว่านี้ครับ บางครั้งในการปฏิบัติอาจใช้คำพูดเช่น Drop จากนั้น Trun เป็นต้น โดยการ Drop คือการทำให้ศอกเข้ามาประกบกับลำตัวก่อน ปล่อยพลัง คือรีลีสหัวไม้ออกไปนั่นแหละครับ
 ความสามัคคีในการทำงานในร่างกาย (Synchronize)

        การ Synchronize เกิดขึ้นในช่วงขณะที่ท่านนักกอล์ฟกำลังทำการดาวน์สวิง สำหรับท่านนักกอล์ฟที่ถนัดขวา “ศอกขวา” จะทำการเชื่อมติดกับลำตัวก่อนท่านนักกอล์ฟทำการปล่อย (Release) หัวไม้หรือเหล็กออกไป โดยการ Sync ทำให้ท่านนักกอล์ฟถ่ายโอนจากพลังของกล้ามเนื้อชิ้นเล็กมาสู่กล้ามเนื้อชิ้น ที่ใหญ่ขึ้น คือ การใช้กล้ามเนื้อจากลำตัว ซึ่งมีมวลที่ใหญ่กว่า
 ความสามัคคีในการทำงานในร่างกาย (Synchronize)

     
        นอกจากนี้ ในขณะที่ท่านกำลังดาวน์สวิงการ Sync ยังช่วยทำให้ท่านนักกอล์ฟสามารถจัดแนวไม้ที่เหมาะสมได้ด้วย โดยทำให้แนวไม้จัดลงมาที่ตำแหน่งเส้นเท้า (Foot Line) เข้าสู่เส้นเป้าหมาย (Target Line ) ซึ่งการจัดร่างกายดังกล่าวเป็นการจัดร่างกายที่ทำให้เกิดความเร็วของหัวไม้ และเป็นตัวจัดแนวทางเดินของไม้ให้เข้าสู่เส้นเป้าหมายด้วยครับ สำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหากับการตีด้วยหัวไม้ ท่านนักกอล์ฟอาจลองกลับไปทบทวนกับการจัดลำดับของร่างกายของท่านนักกอล์ฟใน ช่วงดาวน์สวิง โดยการใช้เหล็กที่สั้นลงก่อน พอท่านนักกอล์ฟ Sync ดีขึ้นถึงกลับไปเริ่มเร่งการตีกับหัวไม้ครับ โดยวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผลมากกับนักกอล์ฟที่มีปัญหากับการตีหัวไม้
No comments yet
ความคิดเห็น

คุณอาจชอบ

^